Om Samtalsterapi

Att gå i samtalsterapi innebär att du genom samtal får stöd i din personliga, eller er relationsutveckling i form av att bättre förstå sig själv och sina känslor, eller så behöver du helt enkelt komma till rätta med en utmanande livssituation.

Din terapeut leder agendan för samtalen och även upplägget på terapin utifrån det som du upplever problematiskt. I samtalsterapi får du hjälp med att sätta ord på det som är svårt, bli lyssnad på och lära dig att använda verktyg för att hantera dina känslor. Oavsett varför du söker samtalsterapi är målet att du skall nå ett högre välbefinnande och en större mening med ditt liv.

Individuell Samtalsterapi
Att få prata med någon som lyssnar empatiskt när du mår dåligt eller på något sätt vill ha ut mer av livet, och som hjälper dig att sätta ord på det du känner har visat sig bidra till att du förstår dig själv och dina behov på ett bättre sätt. I terapin läggs stor vikt vid svårigheter i livet men också på dina kvalitéer i form av styrkor, potential och förmågor, såväl som existentiella frågor.

Psykosyntesterapi är inriktad på din personliga utveckling och utgår från att du är fullt frisk i form av att du har tillgång till din fulla potential.

Läs mer om Samtalsterapi

Par- och relationsterapi
Samtalsstöd för er som par eller någon annan nära relation där ni har behov av att förstå varandra bättre för en fördjupad relation, lösa konflikter på ett konstruktivt sätt, eller hantera en pågående kris. I par och relationsterapi är det alltid er relation som är fokus snarare än att lösa den enskilde partens problematik

Läs mer om Par- och relationsterapi.

Boka ditt samtal här:

Boka tid

Om coaching