Om coaching

Coaching är en unik samtalsform som får dig att tänka i nya tankebanor, befriar dig från begränsande tankar och möjliggör beteendeförändringar.

I min coaching är personlig utveckling i fokus. Det vill säga, vad du än vill åstadkomma, så börjar det med dig, dina tankar, din självkänsla, ditt självförtroende och hur du tar dig an utmaningar.

Coachning är ett utmärkt sätt för dig att reflektera och skapa insikter i hur du själv kan påverka din vardag och livssituation i önskad riktning genom att arbeta med din inställning och ditt förhållningssätt. Du kommer att bli medveten om tanke- och beteendemönster men också medvetenheten om hur andras beteende och tankar påverkar på dig, och hur du kan påverka andra.

Din coach styr samtalet genom reflekterande frågor och övningar i avsikt att rikta in dig på det som främjar, frigör och utvecklar din inre potential.

EN STOR DEL AV COACHING ÄR ATT FÖRSTÅ DINA TANKAR, UPPKOMSTEN AV DEM OCH HUR DU KAN ANVÄNDA DIG AV DINA TANKAR FÖR ATT KÄNNA MER LYCKA OCH MENING I LIVET.

Personlig utveckling / Individuell samtalscoaching
Genom individuell samtalscoaching utvecklar du din mentala styrka och når din fulla potential. Jag riktar mig framför allt till dig som vill fördjupa dig i din personliga utveckling och som är intresserad av mental träning men tillhandahåller också coachingupplägg för dig som har en mer tydlig målbild för vad du vill åstadkomma och vad du vill fokusera på.

Läs mer om livscoaching eller boka ett inledande möte

 

Par- och Relationscoaching:
Samtalsstöd för er som par, eller i en nära relation som ni vill ska fungera bättre genom att öka förståelsen för varandra. Upplägget baserar sig på fem tillfällen med utgångspunkten att ni reflekterar tillsammans, får tillgång till verktyg som kan hjälpa till att hantera er relation i vardagen och lär er hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.

Läs mer om par- och relationscoaching

Boka ditt första samtal här:
Boka tid