Ledarutveckling

Jag arbetar aktivt med näringslivet som ledarutvecklare och är kontinuerligt ute på uppdrag hos företagskunder. Tjänster som jag erbjuder är inom ramen för:

  • Ledarutbildningar
  • Ledarcoaching
  • Grupputveckling
  • Mentorskap

Om du vill anlita mig för ditt företag har jag idag ett samarbete med Amazing Leaders, www.amazingleaders.se. En väl etablerad aktör på marknaden för coaching och ledarutbildningar med en tydlig inriktning på självledarskap.