Livscoaching

I min samtalscoaching börjar all förändring med dig i form av dina tankar, känslor och beteende och att förstå hur dessa hänger ihop. DU ÄR NÄMLIGEN VAD DU TÄNKER! Det är den absolut första sanningen du behöver ta till dig när du bestämmer dig för coaching. Genom coaching får du syn på dina tankemönster, hur de påverkar dig på ett djupare plan och hur du kan använda dig av dina tankar för att nå mer lycka och välmående i livet, i dina relationer och i din vardag.

Genom samtalscoaching får du stöd i att utforska och reflektera på djupet. Samtalscoaching handlar om att förstå ditt nuläge i livet, ditt önskade läge och arbeta med gapet där i mellan. I samtalscoaching får du hjälp att reflektera och öva på önskade beteende i din vardag med hjälp av övningar och verktyg.

Kanske har du nått en vändpunkt i livet? Du är i behov av förändring helt enkelt. Ditt önskade läge behöver inte vara helt tydligt för dig men något med hur du lever ditt liv idag fungerar inte för dig längre. Vändpunkter kan visa sig genom en hel rad vaga symtom som; – djup rastlöshet, en längtan utan namn, oförklarlig uttråkning eller en känsla av att sitta fast.

För att du ska få möjlighet att gå in i din personliga utveckling på ett mer strukturerat sätt erbjuder jag ett individuellt coachprogram där du får möjlighet att utveckla din emotionella förmåga i form av hur du uppfattar, förstår och hanterar dina och andras känslor.

Coachprogrammet bygger på tre steg:

Nuläge; Gemensam reflektion kring vart du befinner dig idag för att förstå vad som fungera bra och vad du vill ha mer av i ditt liv. Att förstå sitt nuläge handlar också om att på ett djupare plan reflektera kring hur du hantera dina känslor och tankar i din vardag och hur du hanterar dina relationer. Du också kommer att förstå dina värderingar på ett djupare plan och hur de styr dig.

Arbetet; Med utgångspunkten i din emotionella förmåga kommer du få arbeta med din självmedvetenhet, självinsikt, medvetenhet om dina beteendemönster och din inre relation men också medvetenhet om andras känslor och hur du bedriver relationer.

Önskat läge; För att kunna genomföra själva förändringen behöver du att få syn på din sanna vilja och din alldeles egna målsättning i ditt liv. Du kommer att få arbeta med reflektionsövningar och verktyg för att effektivt använda dig av visualisering och öka din förmåga till intuition.

Boka ett inledande samtal:
Boka tid