Par- och relations­coachning

Par- och relationscoachning syftar till att stärka en relation och möjliggöra en bättre kommunikation er i mellan. Det kan gälla såväl en kärleks- som vänskap eller familjerelation. Coachningen fokuserar på hur ni vill att relationen skall utvecklas framåt och vad ni vill ha mer av men också att ni ska öka er förståelse för varandra.

I Par- och relationscoachning är det relationen som är i fokus snarare än ni som individer trots att fokus ibland ligger på att skapa en större förståelse för varandras känslor, agerande och beteendemönster. Din coach kommer att vilja lägga fokus på det som fungerar i er relation och vad ni vill förändra och åstadkomma tillsammans. Under coachningen lär ni er att ersätta konflikter med konstruktiv dialog och att förhålla er till varandra på ett empatiskt sätt. Syftet med coachningen,  oavsett vilken relation ni har, är att ni tillsammans får en djupare dialog baserad på kärlek och en bättre förståelse för varandra.

Par-och relationscoachning erbjuds utifrån ett strukturerat upplägg om fem gånger. Syftet är att ni skall hitta verktygen som ni kan använda er av i er egen vardag för en fördjupad och kärleksfull relation framåt.

Boka ditt samtal här:

Boka tid