Individuell Samtalsterapi

Att få prata med någon när du mår dåligt som lyssnar empatiskt och hjälper dig att sätta ord på det du känner bidrar till att du förstår dig själv och vad du behöver på ett bättre sätt.

Din terapeut leder agendan för samtalen och även upplägget på terapin utifrån vad du upplever problematiskt. I samtalsterapi får du hjälp med att sätta ord på det som är svårt, bli lyssnad på och lära dig att använda verktyg för att hantera dina känslor. Oavsett varför du söker samtalsterapi är målet att du skall nå ett högre välbefinnande och en större mening med ditt liv.

Min samtalsterapi utgår från psykosyntesen som är en terapiform för att hjälpa dig i din personliga utveckling. Psykosyntesterapi lägger vikt vid svårigheter i livet men också på dina kvalitéer i form av styrkor, potential och förmågor, såväl som existentiella frågor. Psykosyntesterapi utgår från att du är fullt frisk i form av att du har tillgång till din fulla potential. Inom psykosyntesen används vägledda visualiseringar och gestaltterapitekniker för att öka din självmedvetenhet.

Psykosyntesterapi grundades av den italienska psykiatrikern Roberto Assagioli. Han var elev till Sigmund Freud men ansåg att Freud var allt för fokuserad på det patologiska i människan. Assagioli ville i sitt terapiarbete lägga ett större fokus på människans potential.

Boka ditt samtal:

Boka tid