Par- och relationsterapi

Par – och relationsterapi kan handla om att stärka er relation genom att förstå varandra bättre och hantera konflikter på ett konstruktivt sätt, såväl som att hantera en pågående kris.

Våra relationer formar oss, såväl som utvecklar oss. En relation är i grunden motsägelsefull då vi inte kan ta vår partner eller närstående förgiven samtidigt som vi behöver kunna känna tillit. Behovet att känna trygghet, tillit och tillhörighet grundar sig oftast i vår livserfarenhet. De behoven kräver dock samsyn och ett gemensamt engagemang för att möta och tillfredsställa varandras behov. Genom par- och relationsterapi får ni en bättre förståelse för varandras behov, kommunikation och önskan. Det är också ett utmärkt sätt att prata om det är svårt och som kan kännas oöverkomligt i form av samtalsstöd från en tredje part.

Par- och relationsterapi erbjuds främst i strukturerad form vid fem tillfällen för att ni skall få gemensamma verktyg och förståelse för hur ni kan hantera er relation på egen hand i er vardag.

Boka ett inledande samtal för att se om detta är något för dig eller få mer information kring priser och upplägg:

Boka ditt samtal:

Boka tid